Gói cước 4G 1 ngày

Đăng ký gói cước 4G 1 ngày

WC2

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Giá: 20.000 đ
 • Hạn: 1 ngày
 • WC2 0989016309 gửi 9123

ST15K

 • Data:3GB tốc độ cao
 • Giá: 15.000 đ
 • Hạn: 3 ngày
 • ST15K 0989016309 gửi 9123

3MI5D

 • Data:500Mb tốc độ cao
 • Giá: 15.000 đ
 • Hạn: 03 ngày
 • 3MI5D 0989016309 gửi 9123

MI10D

 • Data:2GB tốc độ cao
 • Giá: 10.000 đ
 • Hạn: 1 ngày
 • MI10D 0989016309 gửi 9123

MI7D

 • Data:700Mb tốc độ cao
 • Giá: 7.000 đ
 • Hạn: 01 ngày
 • MI7D 0989016309 gửi 9123

MI5D

 • Data:500MB tốc độ cao
 • Giá: 5.000 đ
 • Hạn: 1 ngày
 • MI5D 0989016309 gửi 9123

MI5K

 • Data:200MB tốc độ cao
 • Giá: 5.000 đ
 • Hạn: 1 ngày
 • MI5K 0989016309 gửi 9123

MI2K

 • Data:50MB tốc độ cao
 • Giá: 2.000 đ
 • Hạn: 1 ngày
 • MI2K 0989016309 gửi 9123