Gói cước Dcom 4G 1 tháng

Đăng ký gói cước Dcom 4G 1 tháng

D200

 • Data:20GB tốc độ cao
 • Giá: 200.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D200 0967608798 gửi 9123

D120

 • Data:12GB tốc độ cao
 • Giá: 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D120 0967608798 gửi 9123

D30

 • Data:2.5GB tốc độ cao
 • Giá: 30.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D30 0967608798 gửi 9123

D90

 • Data:10GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D90 0967608798 gửi 9123

D70

 • Data:7GB tốc độ cao
 • Giá: 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D70 0967608798 gửi 9123

D50

 • Data:3.5GB tốc độ cao
 • Giá: 50.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D50 0967608798 gửi 9123

D300K

 • Data:9GB tốc độ cao
 • Giá: 300.000đ
 • Hạn: 180 ngày
 • D300K 0967608798 gửi 9123