Gói cước gọi và data, sms

Gói cước gọi và data, sms

12F90

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Gọi nội mạng: Dưới 10 phút
 • Gọi ngoại mạng: 15 phút/ 30 ngày
 • Giá: 1.080.000 đ
 • Hạn: 360 ngày
 • 12F90 0989016309 gửi 9123

6F90

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Gọi nội mạng: Dưới 10 phút
 • Gọi ngoại mạng: 15 phút/ 30 ngày
 • Giá: 540.000 đ
 • Hạn: 180 ngày
 • 6F90 0989016309 gửi 9123

3F90

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Gọi nội mạng: Dưới 10 phút
 • Gọi ngoại mạng: 15 phút/ 30 ngày
 • Giá: 270.000 đ
 • Hạn: 90 ngày
 • 3F90 0989016309 gửi 9123

F90

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Gọi nội mạng: Dưới 10 phút
 • Gọi ngoại mạng: 15 phút
 • Giá: 90.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • F90 0989016309 gửi 9123

F70

 • Data:3GB tốc độ cao
 • Gọi nội mạng: Dưới 10 phút
 • Gọi ngoại mạng: 20 phút
 • Giá: 70.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • F70 0989016309 gửi 9123

F30

 • Data:3GB tốc độ cao
 • Giá: 30.000 đ
 • Hạn: 7 ngày
 • F30 0989016309 gửi 9123