Gói cước roaming

Gói cước phục vụ cho nhu cầu truy cập internet, gọi điện, nhắn tin khi chuyển vùng quốc tế.

THAI10

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Giá: 199.000 đ
 • Hạn: 10 ngày
 • THAI10 0989016309 gửi 9123

TQ5

 • Data:1GB tốc độ cao
 • Giá: 99.000 đ
 • Hạn: 5 ngày
 • TQ5 0989016309 gửi 9123

U350

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Giá: 350.000 đ
 • Hạn: 72h tính từ thời điểm đăng ký
 • U350 0989016309 gửi 9123

DR99

 • Data:1GB tốc độ cao
 • Giá: 99.000 đ
 • Hạn: 3 ngày
 • DR99 0989016309 gửi 9123

DR500

 • Data:2GB tốc độ cao
 • Giá: 500.000 đ
 • Hạn: 10 ngày
 • DR500 0989016309 gửi 9123

TQ10

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Giá: 250.000 đ
 • Hạn: 10 ngày
 • TQ10 0989016309 gửi 9123

TQ8

 • Data:3GB tốc độ cao
 • Giá: 150.000 đ
 • Hạn: 8 ngày
 • TQ8 0989016309 gửi 9123

DR299

 • Data:1GB tốc độ cao
 • Giá: 299.000 đ
 • Hạn: 7 ngày
 • DR299 0989016309 gửi 9123

DR150

 • Data:500MB tốc độ cao
 • Giá: 150.000 đ
 • Hạn: 3 ngày
 • DR150 0989016309 gửi 9123

U125

 • Data:1GB tốc độ cao
 • Giá: 125.000 đ
 • Hạn: 24h từ thời điểm đăng ký
 • U125 0989016309 gửi 9123

DR20

 • Data:200MB tốc độ cao
 • Giá: 20.000 đ
 • Hạn: 1 ngày
 • DR20 0989016309 gửi 9123

DR50

 • Data:1GB tốc độ cao
 • Giá: 50.000 đ
 • Hạn: 5 ngày
 • DR50 0989016309 gửi 9123

CR200

 • Data:250MB tốc độ cao
 • Giá: 200.000 đ
 • Hạn: 7 ngày
 • CR200 0989016309 gửi 9123

CR500

 • Data:1GB tốc độ cao
 • Giá: 500.000 đ
 • Hạn: 10 ngày
 • CR500 0989016309 gửi 9123

CR999

 • Data:3GB tốc độ cao
 • Giá: 999.000 đ
 • Hạn: 10 ngày
 • CR999 0989016309 gửi 9123

DR250

 • Data:3GB tốc độ cao
 • Giá: 250.000 đ
 • Hạn: 7 ngày
 • DR250 0989016309 gửi 9123

ASEAN10

 • Data:2GB tốc độ cao
 • Giá: 175.000 đ
 • Hạn: 10 ngày
 • ASEAN10 0989016309 gửi 9123

ASEAN15

 • Data:3GB tốc độ cao
 • Giá: 250.000 đ
 • Hạn: 15 ngày
 • ASEAN15 0989016309 gửi 9123