Gói cước gọi và data

Gói cước gọi và data Danh sách với 80 đăng ký 3g/4g viettel đang được quan tâm nhiều nhất.

 • 360N

  1800GB/360 ngày

  Giá cước: 3,600,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 360 ngày

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 1800 phút gọi ngoại mạng/ 360 ngày ( 150 phút/ 30 ngày)

  360N 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12V200C

  1.440GB/360 ngày

  Giá cước: 2.400.000đ

  Gọi nội mạng: Miễn phí 20 phút/ cuộc (tối đa 1000 phút/ 30 ngày)

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 100 phút/ 30 ngày

  12V200C 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • 180N

  900GB/180 ngày

  Giá cước: 1,800,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 180 ngày

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 900 phút gọi ngoại mạng/ 180 ngày ( 150 phút/ 30 ngày)

  180N 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V12SV

  720 GB/360 ngày

  Giá cước: 1,440,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút suốt 12 tháng

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/ tháng ( 300 phút/ 12 tháng)

  V12SV 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12V120

  720GB/360 ngày

  Giá cước: 1.440.000 đ

  Gọi nội mạng: Dưới 20 phút(Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng)

  Gọi ngoại mạng: 600 phút(50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày)

  12V120 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • 90N

  450GB/90 ngày

  Giá cước: 900,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 90 ngày

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 450 phút gọi ngoại mạng/ 90 ngày ( 150 phút/ 30 ngày)

  90N 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V6SV

  360GB/180 ngày

  Giá cước: 720,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 50 phút ngoại mạng

  V6SV 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6V120

  360GB/180 ngày

  Giá cước: 720.000 đ

  Gọi nội mạng: Dưới 20 phút

  Gọi ngoại mạng: 300 phút (50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày)

  6V120 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6ST120

  168GB/156 ngày

  Giá cước: 720.000 đ

  6ST120 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6GLI90

  6GB/6 tháng

  Giá cước: 540,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng 20 phút suốt 6 tháng

  Gọi ngoại mạng: 30 phút ngoại mạng/trong 6 tháng

  6GLI90 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6KTM90

  2GB/6 tháng

  Giá cước: 540,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí nội mạng

  Gọi ngoại mạng: 50 phút ngoại mạng/30 ngày

  6KTM90 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V3SV

  180GB/90 ngày

  Giá cước: 360,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút suốt 3 tháng

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/ tháng ( 150 phút/ 3 tháng)

  V3SV 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • 30N

  150GB/30 ngày

  Giá cước: 300,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 30 ngày

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 150 phút gọi ngoại mạng/ 30 ngày

  30N 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V200C

  120GB/30 ngày

  Giá cước: 200.000 đ

  Gọi nội mạng: Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc ( giới hạn 1000p)

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 100 phút

  V200C 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V200K

  3.5GB/30 ngày

  Giá cước: 200.000 đ

  Gọi nội mạng: Miễn phí 1000 phút

  V200K 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST200

  60GB (2Gb/ ngày)/30 ngày

  Giá cước: 200.000 đ

  Gọi nội mạng: <20p

  Gọi ngoại mạng: 100 phút

  ST200 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V199

  180GB/30 ngày

  Giá cước: 199,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng

  V199 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • F190

  9GB/30 ngày

  Giá cước: 190.000 đ

  Gọi nội mạng: 10 phút

  Gọi ngoại mạng: 100 phút

  F190 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V150K

  2.5GB/30 ngày

  Giá cước: 150,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí 500 phút nội mạng

  V150K 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V150N

  180GB/30 ngày

  Giá cước: 150.000đ

  Gọi nội mạng: Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 100 phút

  V150N 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết

Bạn đang xem danh mục Gói cước gọi và data đã có hơn 198055 lượt xem. Mức độ quan tâm: Phổ biến. Bạn có thể chia sẻ chuyên trang đăng ký 4g viettel shopviettel.com.vn để mọi người biết đến nhiều hơn.

Mã MD5 của Gói cước gọi và data: c5300b1d638f7a2a96c33064d579ea84