Gói cước gọi và data

Gói cước gọi và data

12V120

 • Data:720GB tốc độ cao
 • Gọi nội mạng: Dưới 20 phút(Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng)
 • Gọi ngoại mạng: 600 phút(50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày)
 • Giá: 1.440.000 đ
 • Hạn: 360 ngày
 • 12V120 0989016309 gửi 9123

6V120

 • Data:360GB tốc độ cao
 • Gọi nội mạng: Dưới 20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 300 phút (50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày)
 • Giá: 720.000 đ
 • Hạn: 180 ngày
 • 6V120 0989016309 gửi 9123

6ST120

 • Data:168GB tốc độ cao
 • Giá: 720.000 đ
 • Hạn: 156 ngày
 • 6ST120 0989016309 gửi 9123

V200K

 • Data:3.5GB tốc độ cao
 • Giá: 200.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V200K 0989016309 gửi 9123

ST200

 • Data:60GB (2Gb/ ngày) tốc độ cao
 • Gọi nội mạng: <20p
 • Gọi ngoại mạng: 100 phút
 • Giá: 200.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ST200 0989016309 gửi 9123

V200C

 • Data:60GB tốc độ cao
 • Gọi nội mạng: Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc ( giới hạn 1000p)
 • Gọi ngoại mạng: miễn phí 100 phút gọi
 • Giá: 200.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V200C 0989016309 gửi 9123

F190

 • Data:9GB tốc độ cao
 • Gọi nội mạng: 10 phút
 • Gọi ngoại mạng: 100 phút
 • Giá: 190.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • F190 0989016309 gửi 9123

ST150

 • Data:28GB tốc độ cao
 • Giá: 150.000 đ
 • Hạn: 28 ngày
 • ST150 0989016309 gửi 9123

V150

 • Data:120GB tốc độ cao
 • Giá: 150.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V150 0989016309 gửi 9123

V90

 • Data:60GB tốc độ cao
 • Giá: 150.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V90 0989016309 gửi 9123

ST150K

 • Data:90GB tốc độ cao
 • Giá: 150.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ST150K 0989016309 gửi 9123

V150X

 • Data:45G tốc độ cao
 • Gọi nội mạng: Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc
 • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi
 • Giá: 150.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V150X 0989016309 gửi 9123
Xem thêm