Gói cước Thoại

Gói cước Thoại Danh sách với 141 đăng ký 3g/4g viettel đang được quan tâm nhiều nhất.

 • 360N

  1800GB/360 ngày

  Giá cước: 3,600,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 360 ngày

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 1800 phút gọi ngoại mạng/ 360 ngày ( 150 phút/ 30 ngày)

  360N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 180N

  900GB/180 ngày

  Giá cước: 1,800,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 180 ngày

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 900 phút gọi ngoại mạng/ 180 ngày ( 150 phút/ 30 ngày)

  180N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V12SV

  720 GB/360 ngày

  Giá cước: 1,440,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút suốt 12 tháng

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/ tháng ( 300 phút/ 12 tháng)

  V12SV 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12V120

  720GB/360 ngày

  Giá cước: 1.440.000 đ

  Gọi nội mạng: Dưới 20 phút(Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng)

  Gọi ngoại mạng: 600 phút(50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày)

  12V120 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12F90

  5GB/360 ngày

  Giá cước: 1.080.000 đ

  Gọi nội mạng: Dưới 10 phút

  Gọi ngoại mạng: 15 phút/ 30 ngày

  12F90 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 90N

  450GB/90 ngày

  Giá cước: 900,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 90 ngày

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 450 phút gọi ngoại mạng/ 90 ngày ( 150 phút/ 30 ngày)

  90N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V6SV

  360GB/180 ngày

  Giá cước: 720,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 50 phút ngoại mạng

  V6SV 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6V120

  360GB/180 ngày

  Giá cước: 720.000 đ

  Gọi nội mạng: Dưới 20 phút

  Gọi ngoại mạng: 300 phút (50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày)

  6V120 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6ST120

  168GB/156 ngày

  Giá cước: 720.000 đ

  6ST120 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6GLI90

  6GB/6 tháng

  Giá cước: 540,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng 20 phút suốt 6 tháng

  Gọi ngoại mạng: 30 phút ngoại mạng/trong 6 tháng

  6GLI90 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6KTM90

  2GB/6 tháng

  Giá cước: 540,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí nội mạng

  Gọi ngoại mạng: 50 phút ngoại mạng/30 ngày

  6KTM90 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6F90

  5GB/180 ngày

  Giá cước: 540.000 đ

  Gọi nội mạng: Dưới 10 phút

  Gọi ngoại mạng: 15 phút/ 30 ngày

  6F90 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V3SV

  180GB/90 ngày

  Giá cước: 360,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút suốt 3 tháng

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/ tháng ( 150 phút/ 3 tháng)

  V3SV 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 30N

  150GB/30 ngày

  Giá cước: 300,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 30 ngày

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 150 phút gọi ngoại mạng/ 30 ngày

  30N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • KM300V

  0/30 ngày

  Giá cước: 300,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí 1800 phút gọi nội mạng Viettel

  KM300V 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 3F90

  5GB/90 ngày

  Giá cước: 270.000 đ

  Gọi nội mạng: Dưới 10 phút

  Gọi ngoại mạng: 15 phút/ 30 ngày

  3F90 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • KM250V

  0/30 ngày

  Giá cước: 250,000 ₫

  Gọi nội mạng: 1500 phút nội mạng

  KM250V 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • HT249

  10GB/30 ngày

  Giá cước: 249,000 ₫

  Gọi nội mạng: 1500 phút nội mạng

  HT249 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V200C

  120GB/30 ngày

  Giá cước: 200.000 đ

  Gọi nội mạng: Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc ( giới hạn 1000p)

  Gọi ngoại mạng: Miễn phí 100 phút

  V200C 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V200K

  3.5GB/30 ngày

  Giá cước: 200.000 đ

  Gọi nội mạng: Miễn phí 1000 phút

  V200K 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết

Bạn đang xem danh mục Gói cước Thoại đã có hơn 198055 lượt xem. Mức độ quan tâm: Phổ biến. Bạn có thể chia sẻ chuyên trang đăng ký 3g/4g viettel shopviettel.com.vn để mọi người biết đến nhiều hơn.

Mã MD5 của Gói cước Thoại: 21405e0026b83ad2174e61b7c38b44e7