Gói cước 4G không giới hạn

Đăng ký gói cước 4G không giới hạn

TOMD10

  • Data:200MB tốc độ cao
  • Giá: 10.000đ
  • Hạn: không giới hạn thời gian sử dụng
  • TOMD10 0967608798 gửi 9123

TOMD30

  • Data:1GB tốc độ cao
  • Giá: 30.000đ
  • Hạn: không giới hạn thời gian sử dụng
  • TOMD30 0967608798 gửi 9123