Gói cước Thoại

Gói cước Thoại Danh sách với 36 đăng ký 3g/4g viettel đang được quan tâm nhiều nhất.

 • KM119

  0/30 ngày

  Giá cước: 119,000 ₫

  Gọi nội mạng: 750 phút nội mạng

  KM119 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • KM100S

  0/30 ngày

  Giá cước: 100,000 ₫

  Gọi nội mạng: 500 phút thoại nội mạng

  KM100S 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • N100

  0/30 ngày

  Giá cước: 100,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí 800 phút thoại nội mạng

  N100 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • T100

  Gọi nội mạng miễn phí 500 phút + gọi ngoại mạng miễn phí 50 phút/30 ngày

  Giá cước: 100.000đ

  T100 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • KM99

  0/30 ngày

  Giá cước: 99,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí 500 phút nội mạng

  KM99 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • MP90

  0/30 ngày

  Giá cước: 90,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng

  MP90 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V79N

  0/30 ngày

  Giá cước: 79,000 ₫

  Gọi nội mạng: 500 phút gọi nội mạng

  Gọi ngoại mạng: 100 phút gọi ngoại mạng

  V79N 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • MP70

  0/30 ngày

  Giá cước: 70,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng

  MP70 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • KM69

  0/30 ngày

  Giá cước: 69,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí 350 phút gọi nội mạng

  KM69 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • FT50T

  0/30 ngày

  Giá cước: 55,000 ₫

  Gọi nội mạng: 350 phút thoại nội mạng

  FT50T 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • KM50S

  0/30 ngày

  Giá cước: 50,000 ₫

  Gọi nội mạng: 200 phút thoại nội mạng

  KM50S 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • LSN50

  102GB/30 ngày

  Giá cước: 50,000 ₫

  LSN50 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • MP50

  0GB/30 ngày

  Giá cước: 50.000 đ

  Gọi nội mạng: dưới 20 phút

  MP50 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • KM49

  0/30 ngày

  Giá cước: 49,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí 200 phút gọi nội mạng

  KM49 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • DT38

  0/30 ngày

  Giá cước: 38,000 ₫

  Gọi nội mạng: Có 380.000đ gọi nội mạng

  DT38 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V35

  0/30 ngày

  Giá cước: 35,000 ₫

  Gọi nội mạng: 110 phút thoại nội mạng

  V35 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • DK30

  0/30 ngày

  Giá cước: 30,000 ₫

  Gọi nội mạng: 300 phút gọi nội mạng

  DK30 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • KM30S

  0/30 ngày

  Giá cước: 30,000 ₫

  Gọi nội mạng: 100 phút thoại nội mạng

  KM30S 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • MP30

  0/30 ngày

  Giá cước: 30,000 ₫

  Gọi nội mạng: 300 phút thoại nội mạng

  MP30 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • KM29

  0/30 ngày

  Giá cước: 29,000 ₫

  Gọi nội mạng: Miễn phí 100 phút thoại nội mạng

  KM29 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết

Bạn đang xem danh mục Gói cước Thoại đã có hơn 198055 lượt xem. Mức độ quan tâm: Phổ biến. Bạn có thể chia sẻ chuyên trang đăng ký 4g viettel shopviettel.com.vn để mọi người biết đến nhiều hơn.

Mã MD5 của Gói cước Thoại: 21405e0026b83ad2174e61b7c38b44e7