Gói cước 4G 7 ngày

Đăng ký gói cước 4G 7 ngày

15MI5D

 • Data:7500MB tốc độ cao
 • Giá: 75.000đ
 • Hạn: 15 ngày
 • 15MI5D 0989016309 gửi 9123

7MI5D

 • Data:3500MB tốc độ cao
 • Giá: 35.000đ
 • Hạn: 7 ngày
 • 7MI5D 0989016309 gửi 9123

MI20T

 • Data:2GB tốc độ cao
 • Giá: 20.000 đ
 • Hạn: 5 ngày
 • MI20T 0989016309 gửi 9123

ST30K

 • Data: 7GB tốc độ cao
 • Giá: 30.000đ
 • Hạn: 7 ngày
 • ST30K 0989016309 gửi 9123