Gói cước DCOM

Đăng ký gói cước DCOM

DC10

 • Data:3GB tốc độ cao
 • Giá: 10.000đ
 • Hạn: 1 ngày
 • DC10 0989016309 gửi 9123

DC5

 • Data:1GB tốc độ cao
 • Giá: 10.000đ
 • Hạn: 1 ngày
 • DC5 0989016309 gửi 9123

D200

 • Data:20GB tốc độ cao
 • Giá: 200.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D200 0989016309 gửi 9123

D120

 • Data:12GB tốc độ cao
 • Giá: 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D120 0989016309 gửi 9123

D30

 • Data:2.5GB tốc độ cao
 • Giá: 30.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D30 0989016309 gửi 9123

D90

 • Data:10GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D90 0989016309 gửi 9123

D70

 • Data:7GB tốc độ cao
 • Giá: 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D70 0989016309 gửi 9123

D50

 • Data:3.5GB tốc độ cao
 • Giá: 50.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D50 0989016309 gửi 9123

D300K

 • Data:9GB tốc độ cao
 • Giá: 300.000đ
 • Hạn: 180 ngày
 • D300K 0989016309 gửi 9123

D300

 • Data:24GB tốc độ cao
 • Giá: 300.000đ
 • Hạn: 180 ngày
 • D300 0989016309 gửi 9123

D500

 • Data:48GB tốc độ cao
 • Giá: 500.000đ
 • Hạn: 360 ngày
 • D500 0989016309 gửi 9123

D900

 • Data:84GB tốc độ cao
 • Giá: 900.000đ
 • Hạn: 360 ngày
 • D900 0989016309 gửi 9123