Gói cước 4G 1 tháng

Đăng ký gói cước 4G 1 tháng

UMAX300

 • Data:30GB tốc độ cao
 • Giá: 300.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • UMAX300 0989016309 gửi 9123

MIMAX200

 • Data:15GB tốc độ cao
 • Giá: 200.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX200 0989016309 gửi 9123

V200X

 • Data:60GB tốc độ cao
 • Giá: 200.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V200X 0989016309 gửi 9123

MIMAX125

 • Data:8GB tốc độ cao
 • Giá: 125.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX125 0989016309 gửi 9123

ST120

 • Data:28GB tốc độ cao
 • Giá: 120.000 đ
 • Hạn: 28 ngày
 • ST120 0989016309 gửi 9123

XL100

 • Data:10GB tốc độ cao
 • Giá: 100.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • XL100 0989016309 gửi 9123

MIMAX90

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX90 0989016309 gửi 9123

ST90

 • Data:30GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ST90 0989016309 gửi 9123

XL90

 • Data:9GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • XL90 0989016309 gửi 9123

ST90K

 • Data:30GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000 đ
 • Hạn: 30
 • ST90K 0989016309 gửi 9123

MIMAX70

 • Data:3GB tốc độ cao
 • Giá: 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX70 0989016309 gửi 9123

V70X

 • Data:15GB tốc độ cao
 • Giá: 70.000đ
 • Hạn: 30
 • V70X 0989016309 gửi 9123
Xem thêm