Kết nối

Hỗ trợ khách hàng

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng

Chính sách chung tại shopviettel.com.vn

15/07/2022 - ShopViettel

Chính sách chung tại shopviettel.com.vn luôn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, giúp khách hàng tối ưu sự trải nghiệm thuận tiện khi sử dụng dịch vụ

Chính sách bảo mật tại shopviettel.com.vn

14/07/2022 - NguyenNgan

Chính sách bảo mật tại shopviettel.com.vn đưa ra những quy định nhằm cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng, những chế tài, quy định kèm theo.

Mã MD5 của Hỗ trợ khách hàng: 85571adf36679f315c982186b28ca536

icon zalo